Din varukorg är tom!

Användarvillkor

Hur använder vi det?

Vårt primära mål att samla in information från dig är att ge dig en effektiv och anpassad erfarenhet när du använder våra tjänster. Detta gör att vi kan förbättra din online shoppingupplevelse genom att tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller dina specifika behov och göra din användning av vår webbplats mer tillfredsställande. Vi använder din information på ett antal sätt. Vi utför till exempel intern forskning om användarens demografi, intressen och användaranvändning, för att bättre förstå och service dig. Vi kan också använda din information för att leverera information till dig som i vissa fall är inriktad på dina intressen.


Hur skyddar vi din information?

Vår hemsida använder branschstandardteknik och ansträngningar för att skydda konfidentiteten hos din personligt identifierbara information. Dessa inkluderar säkra servrar och brandväggar. Alla användardata som vi samlar är skyddade mot obehörig åtkomst. Endast behöriga anställda som behöver informationen för att utföra ett visst jobb får tillgång till denna information.


Order Acceptance

Observera att det kan finnas vissa beställningar som vi inte kan acceptera och måste avbryta. Vi förbehåller oss rätten att, enligt eget gottfinnande, vägra eller avbryta någon order av någon anledning. Vissa situationer som kan leda till att din beställning avbryts inkluderar begränsningar av tillgängliga kvantiteter för inköp, felaktigheter eller fel i produkt- eller prisinformation eller problem som identifierats av vår kredit- och bedrägeribekämpningsavdelning. Vi kan också kräva ytterligare verifieringar eller information innan vi accepterar någon beställning. Vi kommer att kontakta dig om hela eller någon del av din beställning avbryts eller om ytterligare information krävs för att acceptera din beställning.


Force majeure

Säljarna ska inte hållas ansvariga för försändelsen i försändelsen eller att varorna inte levereras på grund av krig, jordbävning, allvarlig översvämning, brand och andra force majeure orsaker som parterna har kommit överens om. Säljarna skall dock meddela köparna per fax / telex omedelbart om sådan förekomst och inom fjorton dagar därefter skicka via flygpost till köparna för deras godkännande ett intyg utfärdat av de behöriga myndigheterna på den plats där olyckan inträffar som bevis för detta . Under sådana omständigheter är försäljarna dock fortfarande skyldiga att vidta alla nödvändiga åtgärder för att påskynda leveransen av varorna. Om den sena leveransen överstiger tio veckor, ska köparna ha rätt att säga upp avtalet.


Allmän

Detta avtal utgör det fullständiga avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare avtal och representationer mellan dem. Rubriker som används i dessa användarvillkor är endast avsedda för referensändamål och definierar eller begränsar inte avsnittets räckvidd. Om någon bestämmelse i detta avtal anses vara oförsvarlig av någon anledning, ska en sådan bestämmelse endast reformeras i den utsträckning som är nödvändig för att göra den verkställbar och de övriga villkoren i detta avtal ska förbli i full kraft. Bolagsbrott att agera med avseende på ett brott mot detta avtal av dig eller andra utgör inte ett upphävande och ska inte begränsa Bolagets rättigheter med avseende på sådant brott eller efterföljande överträdelser.

SITE MAP
  • Herr
  • Barn
  • Dam
  • Herr Beställnings
  • Barn Beställnings